Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X046v_236_1 B NH_G_X035r_236_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland f. 46v, nr. 233 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 35r, nr. 229 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dieric Diericx z.

In de marge, door andere hand: Verstorven lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 133.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat wi Dieric Dierixb sone van Harlemc ghegheven hebben ende gheven enen vryen eyghendom van anderhalf morghen lants legghende in den voersten vierendeel van haren Damaesd hove ter poerte waert van Leyden, wilke anderhalf morghen lants ons ane bestorven van Pietere Buten weghes wijfs doet, ende hi Dieric Dierix sone van Haerlem jeghens ons ghecoft hevet omme sestien pond Hollandsf, daer hi ons of al vuldaen hevet.

In orconde etc. Int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIIo up sente Baven dach.

[Dienstaantekening:]

Per Enghebrechtg denh rentemeester.

a
Will. B.
b
Dierics B.
c
Haerlem B.
d
Domaes B.
e
Pieters B.
f
Holl. AB.
g
Enghebr. AB.
h
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk Dirksz. van Haarlem