Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X046v_237_1 B NH_G_X035r_237_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 46v, nr. 234 (primaire registratie).
Opschrift:

Heer Geraerd van Raephorst.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 35r, nr. 230 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

here Gerijt van Raephorst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 133.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat wi heren Gheraerde van Raephorstb, onsen lieven ende ghetrouwen ridder, alsulke gratie ghedaen hebben ende doen dat waer dat zake dat hi storve sonder wittachtighen zone ghecomen van sinen live, zoe willen wi dat die c vive ende twintich morghen lands die hi legghende hevet in die Liere ende die zes morghen lants die hi legghende hevet in den Ketel, wilke XXV morghen lands ende VI vors. hi van ons hout te rechten lene, comen up Hazetiaen siere dochter, ende dese XXV ende VI morghen lands zal Hasetiaend vors. van ons ontfaen ende van ons houden te rechten lene ende zal daer of onse man wesen, in aldus ghedaenre maniere dat wi willen dat nae heren Gheraertse doit vors. al die orbare ende al die renten van den vorseyden XXV ende zes morghen lands bliven zal vry ende quite tien jare nae heren Gheraertsf doit vors. in siere testamentoers hande, sijn testament ende sijn besprecg mede te betailneh; ende willen dat die testamentoers vornoemt dit vorseyde leen tien jare ghebruken onghemoyet in alsulker manieren als vorscreven es, sonder enigherhande antalen, ende nae dese tien jare zo zal dit vornoemde leen vry comen up Hazetiaen vors. als hier vorscreven es.

In orconde etc. Ghegheven tote Haerlem des donresdaghes nae sente Baven dach int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemi.

a
Will. B.
b
Raporhst B.
c
hier w, doorgestreept B.
d
Hazetiaen B.
e
Gherets B.
f
Gherets B.
g
besproc B.
h
i (of een onvoltooide e?) bovengeschreven A.
i
Zuden. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard van Raaphorst, ridder