Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X058r_291_1 B NH_G_X046r_291_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 58r, nr. 290 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 46r, nr. 284 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Willem Airnouts zoen.

Vgl. de nrs. NH 289, 290, 292 en 410-411.

Wi Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken kond etc. Want Willemc Grietend zonee van Delf, die ghehieten was Viercantef Wille, jeghens onser heerlichede alsoe mesdaen heeft dat hi onse land gherumet hevet ende voirvluchtichg es, zoe hebben wi bi Arnoude van den Dorpeh, onsen bailiu van Delflandi ende van Scielandj, dat pond ghelts sjaers Hollandsk diel Willemm voirs. hadde op Kerstekijnsn Haneno woninghe, die gheleghen es in Maselandp, vercoft Willemq Arnoudsr sone van den Vene om zes pond ende vijf scellinge Hollandss, wilc pond sjaers voirs. wi gheloven Willemt voirscreven ende zine nacomelinghe te waren ende te vryen van allen commer dier Willemu Grietenv sone voirs. jof zine nacomelinghen op eysken mochten; ende ombieden allen onsen bailiuwen, rechters ende scepene van onsen lande dat zi Willemw Arnouds sone voirnoemt in desen eyghendom houden, ende des niet en laten.

Ghegheven in die Haghe des eirsten sonnendaghes na Belokenex Paesken int jaer ons Hereny XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per Arnoldumz de Dorpe.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Will. AB.
d
G'ten B.
e
f. B.
f
V'cante B.
g
v'vluchtich A.
h
Dorp' B.
i
Delfl. AB.
j
Sciel. B.
k
Holl. AB.
l
dat B.
m
Will. AB.
n
K verbeterd uit P B.
o
Haven (of Hanen met de eerste n verbeterd uit u?) B.
p
Maesland B.
q
Will. AB.
r
Arnouts B.
s
Holl. AB.
t
Will. AB.
u
Will. AB.
v
G'ten B.
w
Will. AB.
x
Beloken, boven de regel toegevoegd B.
y
ons Heren ontbr. B.
z
verbeterd uit Ar' A; Arnold' B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Arnoudsz. van den Veen