Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X060r_301_1 B NH_G_X047v_301_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 60r, nr. 300 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 47v, nr. 294 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jan Slapelaken.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 152.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cont etc. dat wi Jan Slapelaken uter Haghe oirlof ghegheven hebben ende ghevenc met desen brieve tollen vrye te varen met sire maerserien voir onse tollen tote Gheervliet ende tote Scrienemonded; ende onbieden onse tolnairs die dair nu sien of namaels wesen zullen dat sine voir dese tollen voirs. laten varen met sire maerserien onghemoeyt, sonder enighe tolle of onrecht of te nemen. Dit sal gheduren tonsen wedersegghen.

Ghegheven in die Haghee op sinte Jacobs dach int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintichf.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem personaliter.

a
Will. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
v gecorrigeerd A.
d
de inkt van de eerste letter grotendeels verdwenen; geradeerd? A.
e
Hag. B.
f
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Slaaplaken uit Den Haag