Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X061r_307_1 B NH_G_X049r_307_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 61r, nr. 306 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 49r, nr. 300 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Her Jan vanden Zijl.

Een streep door het begin van de tekst.

Vgl. nr. NH 158.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cont etc. Want Godekiaenc heren Heynrixd zone van Gheller die drie pond Hollandse zjaers die wi hem gheghevenf hadde toteg sinen live uyt der hove te Ruyven vercoft hevet heren Janneh van den Zijlei ende ons up ghedraghen toit sire behoef, zoe hebben wi heren Jan van den Zijlej voirs. die drie pond sjaers voirs. ghegheven totek sinen live, ende na sire doit vrilike weder anl onsm ten comen.

Ghegheven in die Haghe up sinte Bartelmeuso avond int jair ons Heren Mo CCCo zes ende twintichp.

[Dienstaantekening:]

Per commune consilium.

a
Will. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Godekijn B.
d
Heynr'x B.
e
Holl. AB.
f
gheven B.
g
te B.
h
Jan B.
i
Zile B.
j
Zile B.
k
te B.
l
door andere hand in de marge toegevoegd A.
m
o gecorrigeerd A.
n
boven de regel toegevoegd A.
o
B'tholom. B.
p
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van den Zijl