Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X064r_326_1 B NH_G_X051v_326_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 64r, nr. 325 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 51v, nr. 318 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Up Justine burchgravynne van Leyden heren Dircx wijff lijfftocht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 411 – ibid., p. 365, samen met twee andere oorkonden betreffende een lijftocht van vrouw Justine (nrs. NH 264 en 265).

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken kond etc. dat onse trouwec ridder hair Diericd, die burchgrave van Leyden, met onser hand ghemaect heft veren Justinen, zinen wive, toite horer lijftochte zijn vroenland ende zinen tiende te Houweninghe; in wilker lijftochte voirs. wi gheloven te houden veren Justinen voirs. alse recht es na zede ende coustume van onsen lande.

In oirkonde etc. Ghegheven in dief Haghe op den Jaers avond int jaer ons Heren Mo CCCog XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemh camerlinc.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
ghetrouwe B.
d
Dier. A.
e
te B.
f
gecorrigeerd B.
g
ons Heren Mo CCCo ontbr. B.
h
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Dirk burggraaf van Leiden, ridder, aan diens echtgenote vrouw Justine