Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X064v_329_1 B NH_G_X052r_329_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 64v, nr. 328 (primaire registratie).
Opschrift:

Capelrye onser a Vrouwen altaer inden Hage.

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 52r, nr. 321 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idem.b

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 411.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 328, de stichtingsoorkonde waardoor deze brief was gestoken.

Wi Willaemc grave van Heynnegouwend etc. maken kond etc. dat onse ghetrouwe hair Niclayse, bi der ghehenghenesse Goids abt van Middelburchf, bi onsen oirlove ende goeddenken ghemaect heft ene capelrie te verdienen in die prochikerke van der Haghe op onser Vrouwen outair, die hi ghedoteerd heft van zommen goede dat hi onder hadde van meyster Willaemg Loef ende van anderen goide, alsoe als die brief houd van der dotacie daer dese brief doir gesteken es; wilke capelrie in allen manieren als zi gheset es ende doteerd wi willen helpen vorderen ende starken om Goits h dienst te meersen, ende bevelen allen onsen baliuwen, scoutaten ende anders die nu zien jof hieri na wesen zullen dat zi alsulc goed als totej deser capelrien hier beset es jaerlix doen uyt rekenen ende berechten den capellain van der capelrien, sonder enich weder segghen.

In oirkonde etc. Ghegheven in denk Haghe op den Jaersdach int jaer ons Heren Mo CCCo l XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
hier onser herhaald A.
b
nl. de in het opschrift boven het voorafgaande nr. NH 328 genoemde kapelanij in Den Haag.
c
Will. AB.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
her Nyclays, boven de regel toegevoegd B.
f
Middelb. AB.
g
Will. AB.
h
hier willen, doorgestreept A.
i
bovengeschreven A.
j
te B.
k
die B.
l
hier ende B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de kapelaan van het OLV-altaar in de parochiekerk van Den Haag