Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X066r_336_1 B NH_G_X053v_336_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 66r, nr. 335 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 53v, nr. 328 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dammes Ymmen zon.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 157.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen ludenb dat wi Dammaes Ymmen zone machte ende oirlof ghegheven hebben te vercoepen in vrien eyghen enen viertel lands diec hi van ons te liene helt, legghende int ambocht van Capelle, op die ene zide Bartoudd Niesene zone ende Roidef Screvel op die ander zide; ende zoe wie dit land coeptg, dien gheloven wijt te waren alsmen een vri eyghenh sculdich es te waren.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Dordrechti op den Dertien dach int jaer ons Heren dusent drie hondert zes ende twintichj.

 

k Dese brief was ghelevert Arnoude van den Dorpe, ende die soude l also goed goed van Dammasem voirs. in eyghendoem ontfaenn toit mijns heren behoef, eer hi die brief ghelosede, alseo dit land es p voirscrevenq.

[Dienstaantekening:]

Per Arnoldum de Dorp.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
dien B.
d
Baertoit B.
e
de eerste e onduidelijk A.
f
Roede B.
g
coep A.
h
vrieyghen A; vry eyghen B.
i
tote Dordrecht op rasuur A; te Dordr. B.
j
XXVI i.p.v. ons Heren ... twintich B.
k
de volgende notitie onder de oorkondetekst A; in de marge B.
l
hier also, doorgestreept A.
m
Dammaes B.
n
volgorde: alsoe goet goed ontfaen van Dammaes voirs. in eyghendom B.
o
also A.
p
hier es herhaald A.
q
volgorde: als dit land voirscreven es B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Domaas Immenz.