Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X068r_354_1 B NH_G_X055r_354_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 68r, nr. 353 (primaire registratie).

In de marge de geradeerde dienstaantekening: Per comitem et Iohannema de Polanen; vgl. het volgende nr. NH 355.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 55r, nr. 346 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Alijd van Barendrecht.

Vgl. de volgende nrs. NH 355-357.

Allen den ghenen die desen brief zullen zien jof horen lesen make ic cond ende kenlike Alijdb van Barendrecht dat ic Enghebrechtc van Voirscoten, minen lieven manne, ghemaect hebbe ende make te siere lijftochte half den corentiende ende half den smaltiende legghende in Riede, die Ghisebrechtd heren Jans sone, mijn broeder, dair God die ziele of hebben moet, te houden plach van mine here den grave ende die ic nu houde ende ontfanghen hebben van minen here voirs.; ende bidde minen lieve here den grave dat hier Enghebrechte voernoemd sine opene brief op gheven wil.

In orkonde etc. Ghegheven des donresdaghes na sinte Barthelomeusf dach int jaer ons Heren M CCC XXVII.

a
Io A.
b
Alyd, de d uit een rechte stok B.
c
Enghebr. AB.
d
Ghisebr. B.
e
Enghebr. AB.
f
B'tholomeus AB.
Oorkonder: Aleid van Barendrecht
Destinataris: Engebrecht van Voorschoten