Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X069r_363_1 B NH_G_X056v_363_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 69r, nr. [362] (primaire registratie).

Het moderne volgnummer ontbreekt bij deze oorkonde, mogelijk vanwege ruimtegbrek in de rechtermarge.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 56v, nr. 354 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Hermana van Zwieten.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. NH 314 en 323, alsmede nr. 481.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat Screvel Jans zone quam voir ons ende voir onse manne ende droch ons up ende scout quite toted Hermanse behoef van Sweten vijftien dalf morghen lands die hi van ons te rechten leene hilt, legghende int ambocht van Coudekerckef in den Lagheng wairdh ende heeten die Baten, binnen desen merken: ant zuyd ende die Gheer, andie west zide die Bate lane, and noirdende die Oirdi ende an die oyst zide dat ambocht van Oits hoirnej;  ende Marseliek, Screvels wijfl voirs., quam voir ons ter selver tijd ende scoud quite hore lijftocht van dien selven lande totem Hermansn behoef voirs. Wilc land voirscreven wi verlieto hebben ende verlien Hermannep van Zwetenq r van ons te houden in rechten leene, ende hebben hem sulke gracie ghedaen: wair dat hi storve sonder wittighen zoen, dat dit land comen soude op zine ouste wittighes dochter, ende die soud van ons houden tent rechten leene.

In oirkonde desen brive bezeghelt met onsen zegheleu. Ghegheven in Middelburchv des sonnendaghes na Half vasten int jaer ons Heren M° CCC°w XXXVIIx.

 

y Nota. Hi vercochtse na z Janne van Foreeste.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et dominum Iohannema' de Zileb'.

a
H'man B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
te B.
e
H'mans A; Harmans B.
f
Koudek'ke B.
g
Laeghen (de e onduidelijk, door andere hand verbeterd uit n) B.
h
waert B.
i
Oirt B.
j
Oitzoirne B.
k
M'selie A; Marcelie B.
l
wijft B.
m
te B.
n
H'mans B.
o
verlient B.
p
H'manne A; H'man B.
q
Suueten B.
r
hier van Sueten, doorgestreept B.
s
wittachighe B.
t
te B.
u
etc. i.p.v. desen brive ... zeghele B.
v
Middelb. A; Midd. B.
w
ons Heren Mo CCCo ontbr. B.
x
XXVII op rasuur A.
y
de volgende notitie ontbr. A; door andere hand toegevoegd B.
z
het volgende aangevuld door een derde hand B.
a'
Io AB.
b'
Zijl B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Herman van Zwieten