Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X082r_451_1 B NH_G_X067r_451_1 NH_G_X067v_451_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 82r, nr. 450 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep. – Na de tekst door dezelfde hand, zonder onderbreking, anderhalve regel van een nieuwe registeroptekening, doorgestreept: Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc., Gheraerd here van Voirne, burchgrave van Zeelandb, Dieric burchgrave van Leyden, Daniel van der Merewedec, D.d

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 67r-67v, nr. 440 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Phillips uten Hoeke.

In de marge, door andere hand: Vercocht lien. – Vóór de initiaal een streepje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 189.

Wi Willaeme grave van Heynnegouwenf etc. maken cond g dat Philips uten h Hoeke bi onsen orlove vercoft hevet te vrien eyghen Enghebrechti Philips f. vier morghen lands, die hi van ons te lene helt ende Hadewi sijn wives lijftocht was, diese beyde voer ons quite ghescoudej hebben, legghende int ambocht van Maeslandk in een weer lands hiet des Asighenl hoeve, daer Pieter Pieters sone dat weder deel af hevet ende Daniel van den Velde beleghen hevet ten naisten were an die noirtside ende Vriesem van Coudenhovenn ten naisten were an die suitside bi den dike, ende ten westende beleghen hevet die zeedijc ende ten oistende Lichtvoets varto; van wilken lande voerscreven wi gheven Enghebrechtp voernoemd enen vrien eyghedoem mit desen brieve, ende gheloven hem dien te waerne als men een vri eyghen sculdich es te waerne.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sente Margrietenq dach int jaer XXXo.

a
Heynn. A.
b
Zeel. A.
c
M'ewede A.
d
dit lijkt de aanhef van nr. NH 462 A.
e
Will. B.
f
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
g
hier etc. B.
h
hier Poele, doorgestreept A.
i
Enghebr. AB.
j
om een zwakke plek in het perkament heen geschreven B.
k
Mazeland B.
l
Azighen B.
m
Vrieze B.
n
Coudenhoeve B.
o
Lichtvoets vaert B.
p
Enghebr. AB.
q
M'grieten B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Engebrecht Filipsz.