Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X089r_485_1 B NH_G_X073r_485_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 89r, nr. 484 (primaire registratie).

In de marge, door latere hand: Eygen.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 73r, nr. 474 (na 1332 febr. 14, wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Lijsbeth, Aechte ende Katherine Jan Scouten kinderen.

In de marge, door andere hand: Vercocht lien, met daaronder een cirkelvormig tekentje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 195.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi bi Enghebrechtb, onsen rentemeister van Noirthollandc, vercoft hebben Lisebettend, Achtene ende Katerinenf, Jan Scouten kindere, toitg haren vrien eyghen vier morghen lands die ons bestorven van Jan den Scoute voirs., legghende in denh ambocht van Rijswijc binnen desen merken: an doistzide Andries land van der Borch, an die westzide der kinder land voirs., an die nortside die Ladijc ende andie westzide die Bredewech, omme twe ende dortich pond Hollandsi, dairse onsen rentemeister voirs. ghenoch of ghedaen hebben, diere ons goede rekeninghe of doen sal; ende gheven den kinderen voirs. enen vrien eyghendom van den voirscreven lande, ende loventj hem te waren als men een eyghen goed sculdich es te waren.

Mit desen brieven etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na Paischen int jaer ons Herenk M CCCo een ende dortich.

a
Will. B.
b
Enghebr. AB.
c
Noirtholl. AB.
d
Lizebetten B.
e
Aechten B.
f
Kat'inen AB.
g
te B.
h
int i.p.v. in den B.
i
Holl. AB.
j
de o lijkt eerder een e A.
k
ons Heren ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Elizabeth, Aachte en Catharina, kinderen van Jan de Schout