Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X089r_486_1 B NH_G_X073v_486_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 89r, nr. 485 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 73v, nr. 475 (na 1332 febr. 14, wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Den proest van Coninx velt.

Een streep door het begin van de tekst. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 513.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc.b dat wi den proist ende den ghemenenc convent van Coninxvelded gheorloft hebben om Goede ende gheven hem orlof mit desen brieve te copen an eyghen lande binnen onsen gravescip van Hollande toit des convents wine behoef twintich pond Hollandsf sjaers, in sulker manieren datmen ons van dieng lande dat si copen sullenh sulken dienst doen sal alsmen ons pleghet te doene ghemeenlike van onsen luden van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven i te Rotterdamj des dinxendaghes na Paisdach int jaer ons Herenk Mol CCCo XXXIo.

a
Will. B.
b
van cond etc. delen verdwenen in een inktvlek A.
c
menen B.
d
9ninxvelde A.
e
Holl. AB.
f
Holl. AB.
g
den B.
h
ontbr. B.
i
hier in die H, doorgestreept A.
j
Rott'damme B.
k
ons Heren ontbr. B.
l
M gecorrigeerd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: proost en gemeen convent van Koningsveld