Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X093v_514_1 B NH_G_X076v_514_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 93v, nr. 513 (primaire registratie).
Opschrift:

Jan vander Mye.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 76v, nr. 503 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Adelijsse Jans dochter vander Mye.

In de benedenmarge de custode: Allen den ghenen etc. make ic cond Clays Jans sone van Abbenbroeke dat ic minen lieven here den grave van Hollanda ghelove. – In de rechtermarge, door andere hand: Nota. – Ernaast in de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 206.

Vgl. het volgende nr. NH 515.

Wi Willaemb gravec etc. maken cond etc. dat wi omme bede Jans van der Myen, Clays van den Broeke ende hore vriende, overmids scoude die Jan voirs. Claised sculdich was ende ghebrec e dat Claisf hadde van sijn wives medegave, wi Claiseg toe seyden dat wi Adelijssen, sinen wive, Jans dochter voirscreven, na Jans doet verlien souden alsulc goed als Jan van ons helt. Ende want Jan ter Goids ghenaden es, zoe verlien wi Adelijssen siere dochter voirscreven den Haec, legghende in die prochy ten Oirdeh ende groet es jeghens achte ende vijftich morghen lands, alsoe alsen Jan van ons helt, item op tSecvelt in der heren gherechte van Sinte Marien achte vierteli lands, die viertel van vijftalf morghen streckende ane diej Mye, item int selve gherechte vijf ende twintichstalve morghen streckende ane den Niewen wech, ink rechten leene van ons te houdene alsel verre alset Jan van ons helt.

In orkonden desen brieve etc.m Ghegheven in die Haghe op sinte Pieters dach ingaende oichste int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIo.

 

n Dit goed wort Adelisen verlyet, ende zi bezattet; ende na hore doet quamt up Adriaen van Abbenbroec, horen zoen. Na Adriaens doet verzochtet Adriaens zuster, Harman Spayaerts wijf was; ende om dattet en recht lien is, zo en mochtet up enre zuster niet comen, ende en wort hoer niet verlyet.

a
Holl. B.
b
Will. AB.
c
..grave van Heynn. B.
d
Clayse B.
e
hier hadde, doorgestreept A.
f
Clays B.
g
Clayse B.
h
aldus AB; lees ten Noirde.
i
l gecorrigeerd uit e A.
j
den B.
k
n gecorrigeerd A.
l
also B.
m
ontbr. B.
n
de volgende aantekening door andere hand B; de gehele notitie ontbr. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Adelise dochter van Jan van der Mije, echtgenote van Nicolaas van den Broek