Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X094v_523_1 B NH_G_X077v_523_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 94v, nr. 522 (primaire registratie).
Opschrift:

Woninge ter Boschuysena.

In de marge, door de hand die ook het opschrift schreef: Recht leen. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 77v, nr. 512 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gerijt van Boschuysen.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 531.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi Gherairdec van Buschusend alsulke gratie ghedaen hebben dat wi van sier woninghe te Buschusene, die hi van ons te leene houd ende groet es jeghens vijftich morghen, streckende uyt den Rinef toit an de Vroene made, dair of verlien sullen na sineg doit Florens ende Ansem sinen jongheren sonen zeven morghen lands van der west side in, ghesamender hand van ons te houden ten rechten leene.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na sinte Pietersh dach ingaende oichste int jair ons Heren M CCC twee ende dortich.

a
Boschuys. A.
b
Will. AB.
c
Gher'de B.
d
Boschuyzen B.
e
Boschuyzen B.
f
Rijn B.
g
ziere B.
h
Pet's B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard van Boshuizen en zijn jongere zonen Floris en Ansem