Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X097r_541_1 B NH_G_X079v_541_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 97r, nr. 540 (primaire registratie).
Opschrift:

Asperen.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 79v, nr. 530 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Otte van Asperena.

In de marge een kruis.

Vgl. nrs. NH 537-540.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi heren Otten, onsen zwagher, des heren sone van Asperenc, ghegheven hebben ten rechten liene van ons te houdend vier acker lands legghende te Mydrecht in die Proifstye van Sente Jans, die ons ane quamen van veren Eyben siere zwegher, ende gheven hem oirlof dit land te vercoepen ten vryen eyghen, in manieren dat Willeme van Outshoirne van onsen weghen tghelt van dien lande op buere vanden ghenen diet coept ende dair of versekert sie, ende dat hair Otte voirs. dat voirs. ghelt bi Willemsf rade van Outshoirne weder an eyghen erve belegghe, ende hair Otte ons den eyghendom opdraghe ende weder van ons ontfa ten rechten liene te houdene.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe g des dinxendaghes in dieh Paischdaghe int jair i ons Heren M CCC XXXIIIo.

a
Asp'en B.
b
Will. A.
c
Asp'en AB.
d
van ons te houden door andere hand boven de regel toegevoegd B.
e
Will. B.
f
Will's AB.
g
hier des dinxendaghes, doorgestreept A.
h
e verbeterd uit o A.
i
hier XI, uitgeveegd en doorgestreept A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Otto zoon van de heer van Asperen, zwager van graaf Willem III