Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X097bis-r_548_1 B NH_G_X080v_548_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 97/2r, nr. 547 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 80v, nr. 537 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 213.

Het in de datering vermelde 'voornoemde jaar' verwijst naar de in het register voorafgaande oorkonde nr. NH 547, uitgevaardigd in 1333.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Arnoudb van der Hoeve quam voir ons ende voir onse manne ende maecte Rissenden, sinen wive, toit hoirre lijftocht die helft van Veren Oetghenen hoeve die al groet es achte ende XX morghen, legghende in Maselandc ende die heren van den Hofdijc an beyden ziden beleghen hebben, streckende tuschen wech ende dijc, ende dit verliede Jan van der Hoeve, Arnouds outste sone voirscreven, voir ons, voir heren Willem van Duvenvoirde, Enghebrechted ende anders onse manne dat bi hem was ende bi sinen wille; in wilker lijftochte voirscreven wi gheloven Rissendene voirs. te houden ende te bescermen als wi sculdich sien te doene na sede ende costume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des manendaghes voir meyedach anno predicto.

a
Will. AB.
b
Airnoud, verbeterd uit Will. B.
c
Mazeland B.
d
Enghebr. B.
e
Rissende B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud van der Hoeve en zijn echtgenote Rissende