Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X100r_581_1 B NH_G_X083r_581_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 100r, nr. 580 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 83r, nr. 570 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Woutter Fyen z.

In de marge, door andere hand: Vercocht lien.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 220.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen luden dat wi bib Enghebrechtec van Vorscotend, onsen rentemeyster van Northollande, vercoft hebben Wouter Fyen sonef teg vrien eyghen neghen morghen lands die ons ane bestorven van Dirx kinde van den Zande, diese van ons te liene plach te houden, legghende int ambocht van Coudekerke binnen desen merken: up doestzide der vrouwen eerfname uter Wike, op die westzide Florijsh Herburghe sonei met ghemienre vuoere, dat zuit ende strecket in den Litteken Rijn ende dat nortende strecket in die Suettej an haren Jacobs ambochtk van den Woude, wilke land voirs. hi coept elke morghen om vijf pond vijftien scellinghe Hollandsl, dair hi onsen rentemeyster voirs. tonser behoef of voldaen heeft; ende gheven Wouter voirscreven eenen vrien eyghendoem van den voirseyden lande, ende lovent hem te waren als men een eyghen goed scoudich es te waren.

In orconde desen brieve beseghelt met onsen zeghelem. Ghegheven in den Haghe op sente Lucas dach int jaer ons Heren M CCC drie ende dertich.

a
Will. B.
b
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
c
Enghebr. B.
d
Voirscot' B.
e
Northoll. A; Noirtholl. B.
f
f. B.
g
ten B.
h
Flor. B.
i
f. B.
j
Swette B.
k
na de t een geradeerde s A.
l
Holl. AB.
m
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter Fienz.