Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X101v_593_1 B NH_G_X084v_593_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 101v, nr. 592 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 84v, nr. 582 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Vrou Alijt vander Binchorst.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 223.

Wi Willaema grave van Heynegouwenb etc. maken c etc. dat wi om bede wille heren Jacobs van der Binchorst ridders, ons mans, verliet hebben ende verlyen med desen opene brieve vrouwe Aleydend sinen wive, dochter heren Otten sheren van Asperene, hoir liftocht an dat goed dat hair Jacob voirnoemd cofte jeghens Janne van den Rijn, gheleghen in Delfland dat men hiet die Hernissef, dat hi van ons te lene houd.

Ende omme dat dit vast ende ghestade blive, soe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jair ons Heren dusent CCCo XXXIIIIo des dinxendaghes na Belokeng Paesken.

a
Will. B.
b
Heyn. A; van Heynegouwen ontbr. B.
c
hier cond B.
d
Aliden B.
e
Asp'en B.
f
Hernesse B.
g
Peloken B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Aleid, echtgenote van heer Jacob van Binkhorst, ridder, dochter van heer Otto, heer van Asperen