Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X102r_596_1 B NH_G_X085r_596_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 102r, nr. 595 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 85r, nr. 585 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Pieter Kempen.

Een streep door het begin van de tekst.

Willem ..gravea van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeelandd ende here van Vrieslande maken condf allen ludeng dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve in pure alemosine ende omme Gode Pieter Kempeh tien pond zuarter Tornoysei jairlix alse langhe als hi levet, den ouden groetenj Tornoysenk over zestien penninghe gherekentl, de wilke hi jairlix ontfanghen zal te Carsavondem van onsen rentemeester van Northollandn die nu es of tero tijd wesen zal; wair omme wi ombieden onsen rentemeester voirs. dat hi dese rente den voirs. Pieter Kempep alle jare up den termijn voirs. uyt rekeq, ende die zullen wi hem altoes ute doen in siere rekeninghe.

In orconde etc. Ghegheven tAmiensr des derden daghes na onser Vrouwen dach assumptio int jair ons Heren Mo CCCo vier ende dortich.

a
digniteitspunten ontbr. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Holl. AB.
d
Zeel. A.
e
van Zeeland ... Vriesland ontbr. B.
f
hier en hierna delen van letters verdwenen in vouwen in het perkament A.
g
etc. i.p.v. allen luden B.
h
Kempen B.
i
Torn. B.
j
de tweede e verbeterd uit een opgaande schacht A.
k
Toirn. B.
l
ontbr. B.
m
24 december.
n
Northoll. A; Noirtholl. B.
o
der B.
p
Kempē B.
q
met donkerder inkt boven de laatste letter (de aanzet van) een afkortingsstreep A.
r
tot Amiens B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Kempe