Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X102v_600_1 B NH_G_X085v_600_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 102v, nr. 599 (primaire registratie).
Opschrift:

Claes de Gruyter.

In de marge, door dezelfde hand als die van het opschrift: Recht leen. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 85v, nr. 589 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dirc burchgrave van Leyden.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 568.

Vgl. het in het register volgende nr. NH 601, alsmede nrs. NH 487 en 519.

Ic Dierica borchgrave vanb Leyden, ridder, make cond allen luden die desen brief sullen sien jof horen lesen dat ic Clays den Gruyterc, minen knape, omme menighen dienst die hi mi trouweliken ghedaen hevet verlie ende ghegheven hebbe van mi ende van minen nacomelinghers te houden ten rechten liene achte pond Hollandsd vrijs ghelts jairlixer renten uyt miere ellen mate te Leyden.

Ende omme dat ic hem date witteliken ende ghetrouwelikenf houden wil, soe hebbe ic desen brief opene bezeghelt met minen zeghele. Ende omme die mere sekerhede so hebbe ic ghebeden minen lieven here den grave van Hollandg, dair ic dit voirscreven goed of houde, dat hi desen brief mede bezeghele. Ende wi Willemh ..grave van Heynnegouweni, van Hollandj ende here van Vriesland, omme bede ons lieves ridders sburchgraven van Leyden voirscreven, want wi alle dese voirghescrevenk dinghe stade ende vaste houden willen ende sonder verbreken, soe hebben wi desen brief mede bezeghelt met onsen zeghele uythanghende. Ghegheven int jair ons Heren Mo CCCo vier ende dortich des vridaghes na sinte Victorsl daghe.

a
Dirc B.
b
hier en hirena delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
c
Gruyt' B.
d
Holl. AB.
e
volgorde: dat hem B.
f
trouweliken B.
g
Holl. AB.
h
Will. B.
i
Heynn. AB.
j
Holl. AB.
k
voirscreven B.
l
Victoirs B.
Oorkonder: Dirk burggraaf van Leiden, ridder
Destinataris: Nicolaas de Gruiter, knaap