Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X006v_027_1 C UT_K_X006r_027_1 UT_K_X006v_027_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 6v, nr. 25 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Biscop Vrederic van Utrechta.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 6r-6v, nr. 25 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 241. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 182, nr. 455.

Vgl. nrs. UT 28, 29, 31 en 35-36.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend etc. maken cond allen luden. Want onse lieve here ende neve here Vrederic, bider ghenaden Goeds bisscops toet Utrecht, omme sonderlinghe jonste die hi toet ons waerd hevet ende omme sinen orbaer ende siere clesien ende sine lande ende ons ende ons lands orbaer an ons begaert hevet ende met ons over ghedraghen es dat hi van allen zaken die roeren moghen sine eeree jof sinen staet, sine clesie of sijn land ende ons ende onse land werken zal bi heren Arnoude proeft van Aernaem, heren Jacob den proest van Sinte Jans tote Utrecht, meisterf Jan van Florenchen den provoest van Songhies, heren Janne here van Arkel, heren Zueder van Abbecoude, heren Symon van Bentemg, heren Ghereth van Raporst, ridders, meister Heyrici sinen clerc, Heynricj van Diepenemk ende bi Willaeml onsen camerlinc. Ende so wat si hem raden dat zal voerwaerd gaen; ende dat hi daer jeghens niet doen en zal, so gheloven wi hem alsulke stucken als hi met desen Rade voerscreven over een draghen zal, sonder arghenlist, dat wi daer in hulpen zullen ende sterken. Ende waer dat zake dat die bisscop voers. enich orloghe beghinnen wilde daer hi onser hulpe toe begherde, des en soude hi niet beghinnen het en ware bi onsm selfs rade ende bi sinen ghemenen Rade voerscreven; ende so wat wi hem daer in rieden, dat souden wi hem helpen enden na onser macht, als wi sculdich sien te doene, sonder arghelist.

In orkonde etc. Ghegheven tote Haerlemn des dinxendaghes na sinte Gillijns dach int jaer ons Heren M° CCC°o ende XX.

a
Utr. B.
b
Will. BC.
c
..grave C.
d
Heneg. B; van Henegouwen ontbr. C.
e
sine eere door andere hand boven de regel toegevoegd B.
f
monst' BC.
g
Bentē B; Benthē C.
h
Gher3 BC.
i
Henr. C.
j
Heyntio (?) B; Henr. C.
k
Diepenē BC.
l
Will. BC.
m
s bovengeschreven C.
n
Harlem C.
o
CCC° door andere hand boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: bisschop Frederik II van Utrecht