Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X021r_080_1 B UT_G_X017r_080_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 21r, nr. 78 (primaire registratie).
Opschrift:

geradeerd, en onleesbaar.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 17r, nr. 79 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Zwedera van Apcoude, roerende thuys ter Horst.

Een streep door de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 384. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 280, nr. 701.

Vgl. nr. UT 82.

Wi Willemb grave van Heynegouwenc etc. maken cont allen luden dat wi om beden willen ons heren, heren Jans biscops van Utrechtd, ghelovet hebben ende gheloven met goder trouwen heren Zuedere denf here van Abecoude ende sinen rechten erfnamen, waer dat zake dat sijns ghebrake te houden na onserg machte h jeghens elken man upt huys ter Horst i ende in die gherechten die tote den husen behoeren ende int halve gherechte te Renenj, tote diere tijt toe datk hem sijnl ghelt vol ende al betaelt ware of sijn erfnamen, alsoe als sine brieve houden die hi van den biscop van Utrechtm hevet, beseghelt met sinen zeghele.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes nae Paeschn dach int jaer ons Heren M CCC XXVI.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et magistrum Iohannemo de Florentiap.

a
Zwed' B.
b
Will. AB.
c
Heyn. AB.
d
Utr. AB.
e
Zued' AB.
f
boven de regel toegevoegd B.
g
verbeterd uit siere A.
h
hier te houden, doorgestreept A.
i
hier ende, doorgestreept B.
j
Renē AB.
k
t gecorrigeerd A.
l
boven de regel toegevoegd A.
m
Utr. AB.
n
ch gecorrigeerd A.
o
Io AB.
p
Flora A; Flor. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Zweder, heer van Abcoude