Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X022r_087_1 B UT_G_X017v_087_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 22r, nr. 85 (1326 juni 18-sept. 29, naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

De eodem.a

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 17v, nr. 86 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Eisdem de eodem.b

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 189. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 146, nr. 363.

Voor het door rooms-koning Willem aan de burgers van Utrecht geschonken recht, het ius de non evocando, zie het voorafgaande nr. UT 86; de genoemde bevestiging door bisschop Gwijde staat onder nr. UT 88.

Wi Willaemc grave van Heynnegouwend etc. ombieden u heren Gherarde van Eemskerke, onsen bailiu van Aemstelreland, ende heren Jacob van Moerdrechte, onsen bailiu van Woerden, of zoe wie die onse bailiu van Aemstelrelandf ende van den lande van Woerdeng wesen zullen, dat zi onsen goiden vrienden dien borghers h van Utrecht houd in alsulken rechte als zi hadden ende hebben bescreven van den coning Willaemi onsen vorder, ende die hem helt onse lieve here ende oem, was bisscop Ghye van Utrecht, daer God die ziele of hebben moet.

Ghegheven te Haerlem op sinte Victoirsj dach int jaer ons Heren M° CCC° XVII°.

a
nl. betreffende het ius de non evocando van de burgers van Utrecht, zoals genoemd in het voorafgaande nr. UT 86 A.
b
nl. aan de burgers van Utrecht, betreffende hun ius de non evocando, genoemd in het voorafgaande nr. UT 86 B.
c
Will. AB.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
Mordrecht B.
f
Aemst'land B.
g
Worden B.
h
hier van, geradeerd B.
i
Will. AB.
j
r onduidelijk vanwege een correctie A; Victors B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: burgers van Utrecht