Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X025r_107_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 25r, nr. 105 (1327 okt. 10-1328 mei 16).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 20r, nr. 106 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gijsbrechta van Cats.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 431.

Vgl. nr. UT 105, de oorkonde waarin Gijsbrecht van Kats wordt beleend met de van Otto van Cuijk gekochte goederen, op basis waarvan bovenstaande datering is gereconstrueerd. Zie voorts de kopnoot bij nr. UT 104.

Dit es alsulc goed als Ghiselbrechtb van Catse vander heerscappien van Kuycc hilt, alsd hi zeite, ende nu ontfanghen hevet van den grave van Holland.

Int eerstef X hoeven lands ende en vierendeel, streckende op des Biscops grave.

Item al die tiende van deseng lande.h

Item I½ hoeve streckende in die Cort aventure.

Item zeven hoeven op Hudsberch.i

Item I hoeven op heren Hubrechtsj werf.

Item den tiende ende dat gherechte, hoghe ende leghe, op Hudsberch van tien hoeven.

Item dat zesdendeel van den gherecht van Lansmerek, hoghe ende leghe.

Item tuysscen Lansmerel ende des Biscops grave dat derdeel van den gherechte van al den Broech, hoghe ende leghe.

Item in den Ghere an des Biscops grave, gheleghen in den lande van Buren, XXVIII morghen lands.

Item dat goed te Tricht alse groet ende alse clene alstm sijn moye, Clausn wijf van Malsen, vord van hem helt.

Item op Scerpenghs wich LII morghen lands.

Item dat derdel tiendeno ende gherichten, hoeghe ende leghe, op Lakervelt.

Item een halve hoeve lands licghende te Meteren, die die Scoene van Eest voirt van hem te lene helt.

a
Gijsbr. B.
b
Ghisebrecht B.
c
c verbeterd uit s A.
d
s tussengeschreven B.
e
als hi zeit door andere hand boven de regel toegevoegd A.
f
t gecorrigeerd A.
g
den B.
h
deze regel in B geschreven na de volgende.
i
vanaf hier de posten achter elkaar doorgeschreven A.
j
Hubr. AB.
k
Lansm'e AB.
l
Lansm'e AB.
m
als B.
n
Clais B.
o
t gecorrigeerd A.