Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X029v_134_1 B UT_G_X024r_134_1 UT_G_X024v_134_2

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 29v, nr. 132 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand, een hoofdletter A, wel verwijzend naar de B in de marge bij nr. UT 140, op f. 32r van dit register. – In de ondermarge, door nog een andere hand: Sequitur van der scout die de grave Jan Meynarde sculdich es. Jacoba de Hant.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 24r-24v, nr. 133 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die stadt van Utrechtb ende Henricc vander Lecke.

Vgl. nr. UT 140, de in de tekst genoemde oorkonde waarin Utrecht belooft zich aan de grafelijke uitspraak te zullen houden.

Wi Willaemd grave etc. maken cond etc. dat die ghemene stat van Utrechte voir him ende f horen hulperen op die eneg zide ende Heynrich van der Lecke voir him ende i sinen hulperen op die ander zide van alre broke die zi malic anderen eyschende sien jof eyschen mochten toit desen daghe toe, oec so wair of dat si roeren, ane onse segghen ghebleven sien, ende hebben ghelovet mit horen openen brieven onse segghen te houden, oec zo wad wi dair of segghen, het zie mit onsen monde jof mit onsen openen brieven; wair of wi wel beraden onse segghen ute in dier manieren datj hier na volghet. In den ersten segghen wi alle ghevanghen van beyden siden vri ende quite, ende die uyt te laten sonder merren, sonder cost ende sonderk scattinghe. Voirt so segghen wi zo wad Heynricl van der Lecke jof sine hulpere op gheboirt hebben van der stat jof van horen hulperen quite, ende zo wad die stat voirs. ende hore hulpere op gheboirt hebben van Heynricm ende van sinen hulperen quite. Voirt segghen wi alle eysche jof rechte dat Heynricn van der Lecke jof joncfrou Margrieteno van Haghensteyne, sijn wijf, eyschen of hebben moghen teser tijd an den huys te Luchtenberchp quite, ende des huys also verre alst hem aen lopen mochte der stat voirs. vriliken te bruken. Voirt segghen wi dat die stat van Utrecht stillen sal alle die ghene van horen luden ende horen hulperen die scade ghenomen hebben van Heynricq van der Lecke ende sinen hulperen, ende des ghelike segghen wi dat Heynricr van der Lecke stillen sal die ghene van sinen luden jof van sinen hulperen die scade ghenomen hebben van dien van Utrecht ende horen hulperen. Ende hier bi segghen wi ene alinghe zone tuischen beyden partien voirscreven van allen eysche die si malic anderen eyschen mochten tot desen daghe toe; ende wie die zone brake, dat wair op sijn lijf ende op sijn goed. Ende wair hier in jof in desen segghen yet vergheten jof dair toets of quame, dat houden wi tonsen verclaersen; ende alle stucken sonder archlist. Nota:t ende es te verstaen dat wi hier in gheen segghen en segghen van den knape die die scoute van Utrecht mit sinen hulperen wonte binnen den gherechte van der Merneu, alse van den rechte dat heren Willamev van Duvoirdew dair of toe behoirt; marx van den knape segghen wi eene alinghey zoene.z

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes in die Paysdaghe int jaer ons Heren M CCC een ende dortich.

a
Ja. A.
b
Utr. B.
c
Henr. B.
d
Will. AB.
e
Utr. AB; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
f
hier voir B.
g
boven de regel toegevoegd B.
h
Heyric B.
i
hier voir B.
j
als B.
k
ontbr. B.
l
Heyric B.
m
Heyr. B.
n
Heynr. B.
o
boven de regel toegevoegd B.
p
Lichtenberch B.
q
Heynr. AB.
r
Heynr. AB.
s
stoet B.
t
ontbr. B.
u
lezing rne onzeker, vanwege een correctie A; Niewervairt, door andere hand verbeterd uit Mernt B.
v
Will. AB.
w
Duvenvoirde B.
x
m' A.
y
vóór de a een opgaande schacht B.
z
de toevoeging Nota ... alinghe zoene door andere hand in de marge, met een verwijsteken na archlist A; alhier in de tekst ingevoegd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de stad Utrecht en haar helpers enerzijds en Hendrik van der Lek en zijn helpers anderzijds