Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X017r_162_1 B UT_G_X028v_162_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 17r, nr. 160 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 28v, nr. 158 (na 1336 sept. 8, wrs. vóór ca. 1340, naar B).
Opschrift:

Machtelt Geritsa die Vriesen wijf.

Vgl. nr. UT 92, waarschijnlijk de in de tekst genoemde eerdere oorkonde.

Wi Willemb gravec etc. maken cond etc. dat wi omme bede Gherardsd des Vriesen van der Hoegherstraten, burgher toit Utrecht, ons lienmans, alsoe als sijn brief hout dair dese brief dien wi beseghelt hebben doir ghesteken es, ende omme anders goeder luden bede, verlien Machtilden sinen wive toit hoire lijftocht dortich pond Tornoysee sjaers uyt den gherechte ende uyt den tinse dat ghehieten es Onder die grawe snidere toit Utrechtf, dat Gherardg van ons te liene hout; in wilker lijftocht wi Machtilden voirs. bekennen mit onsen brieven, ende willen dat si die ghebruke.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des manendaghes in die Paischdaghe int jair ons Heren M CCC drie ende XXX.

a
Ger. B.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Gher'ds AB.
e
Tor. A; Torn. B.
f
Utr. AB.
g
Gher'd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard de Vriese van der Hoogstraten en zijn echtgenote Machteld