Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X028v_165_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 17v, nr. 163 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 28v, nr. 161 (na 1336 sept. 8, wrs. vóór ca. 1340, naar B).
Opschrift:

Gijsbrechta voirscrevenb.

Vgl. nrs. UT 156, 157, 160 en 161.

Allen den ghenen die desen brief sullen sien of hoeren c doe ic verstaen Ghisebrechtd utene Goye, borchgrave van Utrechtf, cnaep, dat ic beloft hebbe haren Willaemg van Duvenvoerdeh, minen here, ende Hubrecht den Sceynkeni, minen lieven neve, alse in wat gheweghe dat sijt segghen tuschen minen here van Hollandj ende mi alse van dat ic mijn huus ende mijn gherichten van hem ontfanghen hebbe, alse tuschen hondert pond suart ende enen penninc, dat ic dat Ghisebrechtk voirs. houden sel.

In orconde desl briefm beseghelt met minen seghel. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC° ende XXXIII des eerstenn vridaghes na Paschen.

a
Gijsbr. B.
b
nl. Gijsbrecht uten Goye, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 161 B.
c
hier lesen B.
d
Ghisebr. B.
e
door andere hand gecorrigeerd A.
f
Utr. B.
g
Will. B.
h
Duvenvoirde B.
i
Scencke B.
j
Holl. B.
k
Ghisebr. B.
l
gecorrigeerd B.
m
briefs B.
n
n verbeterd uit r A; oest'e B.
Oorkonder: Gijsbrecht uten Goye, burggraaf van Utrecht, knaap
Destinataris: graaf Willem III