Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X037r_171_1 B UT_G_X030v_171_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 37r, nr. 169 (primaire registratie).
Opschrift:

Den bisscop heeft geloffenisse gedaen den grave.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 30v, nr. 167 (na 1336 sept. 8, wrs. vóór ca. 1340, naar B).
Opschrift:

Episcopus de eodema.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 571. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 433, nr. 1144.

Wi Johan bi der b ghenaden Goeds bisscop tUtrecht maken cond allen luden dat wi gheloven bi onser trouwen ende zekerheden eenen hoeghen edelen man ende moghenden, heren Willemc ..grave van Heynnegouwend, van Hollande ende here van Vriesland, dat wi onser Ghestichte van Utrecht gheleghen an des syde der Yselen te Hollandf waerdg ghenen landsheren versetten en sullen noch an ghenen landshere brenghen noch an niemant onder haren name of van haerenh weghen, sonder arghelist, dan an ons selven also verre als ons die gravei voers. helpen wil, ten ware bi sinen wille ende bi zinen rade.

In orconde des brieves bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren M° CCC° ende vive ende dortich op sinte Gheertrudenj dach.

a
nl. het Sticht Utrecht, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 170 B.
b
hier en in de volgende twee regels geschreven rond een gerepareerde scheur in het perkament B.
c
Will. B.
d
Heynn. AB.
e
Holl. AB.
f
Holl. AB.
g
Holl.waerd A.
h
haēre A; hare B.
i
..grave B.
j
Ghertruden B.
Oorkonder: Jan III van Diest, bisschop van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III