Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X001r_005_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 1r, nr. 5 (1337 okt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 248.

Zie ook het voorafgaande nr. WI 4.

Wi Willaemb ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden datd wi voir ons ende onse nacomelinghe gheven Pieterkijne bi den Zoeten gode, die ons liefs heren ende vaders coc plach te wesen ende die hem onse lieven here ende vader voirs. omme sijns dienst willen ghegheven hadde bi sinen opene brieve, die hi op leverde ende ghescoirt sien, onse ghersoene cledere als wi ghemeene livreye doen; dit sal gheduren toit onsen wedersegghen.

Ghegheven in Middelburchf des dinxdaghes na sinte Matheus dach int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Rasonem de Liedekercg et Tielmannum Moelnair; G.A.

a
nl. Pieterkijn bij den Zoeten goede, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 4 B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
e
Piet'kijn B.
f
Middelb. B.
g
Liedek'c B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Pieterkijn bij den Zoeten goede, grafelijke kok