Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X017r_124_1 WI_G_X017v_124_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 17r-17v (18r-18v), nr. 123 (na nov. 1344), naar A.
Opschrift:

Lijftochte joncvrou Beatricen Pieter Gillijs z. dr.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 296.

Willem grave van Hennegouwena etc. maken b allen luden dat Gillijs Pieter Jans soens sone bi onsen wille ghemaect heeft joncvrou Beatrisenc Pieter Gillijs soens dochter, zijnen wive, tot horer lijftochte die ene helfte van al sinen tiende in Noirtbevelandd die hi van ons in pachte hout, dat is te wetene die helft van X ghemetee tiende legghende in die Welle in Emelisse ende in verNouden dorp, die Domaes Simoens soens waren; die helftf van 1½ ghemeteg tienden ligghende op die Edekinghe, die Heynrich Simons soens waren; die helft van i IIII½ ghemeten te tienden ligghende in Wissen kerke, die Gillis Heynrixj soens kinder waren; ende die helft omtrend III ghemete tienden ligghende op dien moer besuden k Emelisse, die Heynric Pouwels soensl waren. Wilke helft van al denm tiende voirs. wi belien joncvrou Beatricen voers. te ghebrukene ende te besitten tot hare lijftocht, ende ghelovense daer in te houden als wi sculdich sijn te doene also langhe als si levet, behouden elken anderen sijns rechts; ende si sel ons jaerlijx te pachte gheven III s. Hollandsn.

In orconde etc. Ghegheven te Serixe des sondaghes voer sinte Katrinen dach int jaer XLIIII.

a
Henn. B.
b
hier ontbreekt het woord cond B.
c
Beatri op rasuur B.
d
Noirtbevel. B.
e
me gecorrigeerd, en na de eind-e een geradeerde n B.
f
f bovengeschreven B.
g
me gecorrigeerd B.
h
Heynr. B.
i
hier den, doorgestreept B.
j
Heynr. B.
k
hier een geradeerde bovenschacht B.
l
soes B.
m
d op rasuur B.
n
Holl. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gillis, zoon van Pieter Jansz., en zijn echtgenote jonkvrouw Beatrijs, dochter van Pieter Gillisz.