Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X018r_128_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 18r (19r), nr. 127 (na nov. 1344), naar A.
Opschrift:

Brouwershaven haring marct.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 688, ad 1344 november 23.

Willem grave van Hennegouwena etc. maken cond allen lude dat wi in onsen dorpe van Brouwers haven gheliet hebben ene vrie harinc marct, allen comannen vrylik te varen ende te keren mit zulke recht als men suldich is te doen ende men in anderen havenen pleghet te gheven, zonder archlist. Ende bidden allen coepmannenb die haring copen willen, sijn zi uut Brabant jof uut Vlaenderenc, uut Hollandd e jof waen si sijn, dat si dese haring marct voirs. soeken willen; wi zullenze also doen hantieren dat sijs him mit reden beloven moghen.

Ghegheven tot Zierixe up sinte Katrinen avond int jaer XLIIII.

a
Henn. B.
b
de letters ep bovengeschreven B.
c
Vlaend'en B.
d
Holl. B.
e
hier uut Zeeland, doorgestreept B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: het dorp Brouwershaven