Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X023v_166_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 23v (24v), nr. 164 (1339-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Dieric den Grille meester schermer.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 608, ad 1338 maart 21.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi onthouden hebben toit enen meester scermer Dieric den Grille, onse kempen te leeren, ende dair of sullen wi hem gheven jairlix tien pondb Hollandsc ende een pair cledre, ende die bewisen wi hem intenemen van onsen bailiu van Rijnland die nu es of hier namaels wesen sal alle jare te Voirscotermarctd; ende hier binnen soe wannere wijs begherende sien an hem soe sal hi ons vechten enen camp jof twie.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe des saterdaghes na sente Gheerden dach int jair ons Heren M° CCC° acht ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per Egidium de Cralinghe et Gherete Heynen sone receptorem.

f S(igillavit) F. de Haemstedeg.

a
Heynn. B.
b
d verbeterd uit iets anders B.
c
Holl. B.
d
Voirscot'marct B.
e
Gher3 B.
f
het volgende in de rechtermarge B.
g
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Dirk de Grille, grafelijk meesterschermer