Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X024r_170_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 24r (25r), nr. 168 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Willaem van Duvenvoirde heer van Oosterhout.

Een streep door het begin van de tekst.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi heren Willaem van Duvenvoerde, here van Oesterhoutb, onsen trouwen camerlinc, omme menighen trouwen dienst die hi onsen lieve here ende vader, dair God die ziele of hebben moet, ende ons ghedaen heeft ende noch doen sal, alsulke gratie ghedaen hebben: waert dat here Willem voirs. storve sonder wittachtighen sone na hem te latene, dat alsulc ambocht als here Willem voirnoemt nu van ons hout ter Capellen ende ter Nuwer kerckenc up die Ysele ende die vergierroede binnen onser poirte van Dordrechtd comen souden na heren Willems doot voirs. up heren Willem sinen sone, den bastaird, van ons te houden te liene te sinen live.

In orconde etc. Ghegheven tote Antwerpen op sente Pieters dach in den winter int jair ons Heren M° CCC° neghen ende dortich.

 

e Her Willemf zijn zone nunc habet ambocht noch roede.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem ad relationem domini W. de Outshoirne et magistri Nicolaig Stuuc. S(ignavit) R. Vlec.

h S(igillavit) F. de H.

a
Heynn. B.
b
Oest'hout B.
c
Nuwer k'cken B.
d
Dordr. B.
e
het volgende in de marge, door andere hand B.
f
Will. B.
g
Ni. B.
h
het volgende in de rechtermarge B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Willem van Duivenvoorde, heer van Oosterhout, en diens onwettige zoon heer Willem