Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X024v_173_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 24v (25v), nr. 161 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Zibrande Rutgers.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 265.

Wi Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi Zibrande Rutghers neve, die een vri man es, sulken gratie ghedaen hebben omme dienst dien hi onsen bailiu ghedaen hevet van Rijenland ende noch doen sal: waer dat sake dat Allairt sijn soen, die hem met sinen wive verdiet hevet, sonder wittachtich kint b eer Zijbrant sijn vader voirscreven, dat Zijbrant sijn goet nemen soude ende behouden toit sine live bi weten ons rentemestersc van Noirthollandd, ende na Zijbrands doet soe soude diene helfte van den goede ane ons comen ende die ander helfte soude bliven Sijbrands erfnamen.

In oirconde etc. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes voir sentee Andries dach int jair XXXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum presentibus domino Arnoldof de Haemstedeg et Gerardh Heynen soenei.

j S(igillavit) F. de Haemstedek.

a
Heynn. B.
b
hier ontbreekt wel storve B.
c
rentemest', de letters est op rasuur B.
d
Noirtholl. B.
e
senta B.
f
Ar B.
g
Haemst. B.
h
Gher. B.
i
de laatste letter in tweede instantie toegevoegd B.
j
het volgende in de rechtermarge B.
k
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Sibrand Rutgers neef