Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X025v_183_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 25v (26v), nr. 171 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Diric van Lewen.

In de marge een kruisje.

In de onderstaande oorkonde is de datering weggevallen. In het register staat de tekst, hier in een vrijwel chronologische ordening, temidden van een reeks oorkonden van 8 en 9 december 1339; ook de onderhavige zal waarschijnlijk op of rond een van die dagen zijn uitgevaardigd.

Wi Willaem ..grave van Heynnegouwena maken cond allen luden dat Diric van Lewen in sinen lesten live van ons ten rechten liene helt tien morghen lands ligghende op die oestside van sire woninghe toit Alphenrehoirne, die groet es XXXIIII morghen, binnen desen merken: dat noertende die Rijn, dat suutende Jacob Maes met sinen lande, an die oestside here Dieric van Brederodeb ende an die westside Willaemc van Lewen met sire moeder met ghemengheder voere. Voirt heeft ons Willaemd van Lewen op ghedraghen ten vryen eyghen tien morghen lands lighende in deser woninghe voirscreven op die westside van der woninghee, die wi hem verliet hebben ten rechten liene. Ende hier omme hebben wi Gheryde van Boschusen, sinen zwagher, enen vryen eyghendomf ghegheven van Bollairdsg weer, dat Dieric van Lewen van ons te liene houden plach ende groet es tien morghen, ligghende in Alphenrehoirne, dat noirtende die Rijn, dat suutende Jan van Zassenenh, die west side Florijs van den Tolle ende die oestside Arnd Ysebrands sone met ghemengheder voere; ende gheven Gheriti voirs. hier of enen vryen eyghendom met desen brieve beseghelt met onsen zeeghele.

Ghegheven in die Haghe.

a
Heynn. B.
b
Breder. B.
c
Will. B.
d
Will. B.
e
vand'woninghe B.
f
eyghendon B.
g
s tussengeschreven B.
h
Zassenē B.
i
Gher. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gerard van Boshuizen