Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X028r_208_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 28r (30r), nr. 195 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 641.

Vgl. nrs. WI 206 en 207.

Willema ..grave van Heynnegouwenb etc. ombieden ju allen onser tolnaren van Hollandc ende van Zelandd die nu sijn of namaels wesen sullen dat ghi onse porters van Sciedamme mit al hueren goede tollen vry vaeren laet voir bi allen onsen tollen in Hollande ende in Zeelandf, die des grave Florens, ons liefs neven grave van Holland ende van Zeland, waren ter tijt dat hi levede, dair God die ziele of hebben moete; ende des en laet niet.

Ghegheven in die Haghe dinxendaghes na Jans dach int jair viertich.

[Dienstaantekening:]

Iussu domini comitis presentibus domino de Duvoird, Theodericog de Moelnairh.

i S(igillavit) F. de Hemstedej.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
d
Zel. B.
e
Holl. B.
f
Zeel. B.
g
Th' B.
h
Moelnar B.
i
het volgende in de rechtermarge B.
j
Hemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de poorters van Schiedam