Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X034r_235_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 34r (35r), nr. 222 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Philipsa Machtilde z.

In de marge, door 16e-eeuwse hand: Roerende V mergen lants gelegen tot Lisse ten eygen gegeven; ende beloeft weder zulc goet lant up te dragen te leene.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 286.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi Philps Machtilde zone gheoirloeft hebben te vercopen in vryen eyghen jeghens V morghen lands ligghende int ambocht van Lisse, binnen desen merken: onse wildernisse op die noirtside, die bure van Lisse mit endelinghen lande an die zuutside, die beke van Lisse, dat ene ban weteringhe is, an twestende, Jan van Minnenc mit eyghen op toestende; ende gheven die dit lant coeptd mit desen brieve enen vryen eyghendom, ende gheloven hem dien te waren als men een vry eyghen sculdich is te waren.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe des woensdaghes voir sinte Thomaes dach int jair XLIIo.

 

¶ Ende hier bi sal hi minen here aldus goed lant weder op draghen, ende van him te liene houden.

¶ Ende dese brief is ghelevert Gherarde Heynen sone, onsen rentemeester.

a
Ph's B.
b
Heynn. B.
c
Minnē B.
d
coep B.
e
Gher. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Filips Machteldsz.