Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X034v_239_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 34v (35v), nr. 225 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Den goedshuse van Conincxvelt.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 292.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat ons die nonnen van Coninx velt hebben doen toghen datter ene nonne uut den convente die verBairte hiete ghestorven es, die lijfrenten ghecoft hadde up des goets huys ghoet voirscreven; nu comen hoir naeste maghen ende willen dat ghoet ane calengeren ende delen, als wi verstaen, ende zegghen dat an hem verstorven es, dat ons ende onsen Rade ghene reden denct. Wair omme wi ombieden allen onsen scouten, scepenen ende rechteren in onse lande binnen steden ende buten dair tghoed gheleghen es, dat men van dien ghoede niemant recht en doe dan den goetshuyse van Coninxvelde ende hoeren ghewairden bode, et ten ware bi onsen zonderlinghen beveelnisse.

Ghegheven in die Haghe des woensdaghes na Paisdaghe int jair XLIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Theodericumb de Brederodec et Symonemd de Teylinghene.

f S(igillavit) Theodericusg Mathenesseh.

a
Heynn. B.
b
Th. B.
c
Breder. B.
d
Sy. B.
e
Teyling. B.
f
het volgende in de rechtermarge B.
g
Th. B.
h
Math. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: nonnen van Koningsveld