Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X035r_241_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 35r (36r), nr. 227 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Heijnric Doeden Willem Pijls soon.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. Want Heynricb Doeden Willem Pijls soen, onse man, sijn huys te Rotterdam up die hofstede dair sijn vader plach te wonen, die hi van ons te lene helt, of ghebornd es ende het hem te costeliken ende te vreselic ware die hofstede weder te betimmeren, soe hebben wi hem sulke gratie ghedaen ende oirloven hem die hofstede te verpachten tot sinen scoensten, in manieren dat hi dien pacht van der hofstede van ons te lene houden sal in sulken rechte als hi dat huys ende hofstede te voren van ons helt; ende ghelove allen den ghenen die die hofstede te pachte nemen dat wise hem sullen rusteliken ghebruken laten om alsulken pacht als sine jeghens Heinricc nemen.

Ghegheven in den Haghe up onser Vrouwen dach assumptio int jair XLIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum presentibus domino Theodericod Brederodee et P. de Haye.

f S(igillavit) dominus de Lecke.

a
Heynn. B.
b
Heynr. B.
c
Heinr. B.
d
Th. B.
e
Breder. B.
f
het volgende in de rechtermarge B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Hendrik Doede Willem Pijlsz.