Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X038r_260_1 WI_G_X038v_260_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 38r (39r)-38v (39v), nr. 245 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 254.

Vgl. nrs. WI 154 en 259.

Wi Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat Jannes die Smederc, onse doirwairder, met onser hant ghemaict hevet Machtilden, sinen wive, toit hore lijftochte vijf pond Hollandsd syaers, voren uyt te nemen van den twie ende twintich ghemeten lands ende van den halven hus in Roden dat des Smederse huus voir hiet, ende hi van ons te liene hout; in wilker lijftochte wi gheloven Machtilden voirnoemt te houden als wi sculdich sien te doen na zeede ende costume van onsen lande.

In orconde etc. Ghegheven ter Goys op sinte Pieters avonde ingaende oichste int jair ons Heren Mo CCCo acht ende dortich.

[Dienstaantekening:]

W.f

g S(igillavit) Florenciush de Haemstedei.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Smed' B.
d
Holl. B.
e
Smed's B.
f
de kapitaal gevat in een cartouche B.
g
het volgende in de linkermarge op f. 38v B.
h
Flor. B.
i
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jannes de Smeder, grafelijk deurwachter, en zijn echtgenote Machteld