Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X045r_294_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 45r (46r), nr. 279 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Janne vander Wateringhe.

In de ondermarge van de bladzijde het katernsignatuur II Zuuthollant. – De tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 276.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven Janne van der Watringhe, b ons liefs vaeder ende des hertoghen van Braband, omme dienst die hi ons ghedaen heeft ende noch doen mach, tyen pond Hollandsc tsyairs, dair hi onse man of worden is, ende van ons ende van onsen nacomelinghe graven te Hollandd houden sal te lene also langhe als hi leven sal, die wi hem bewijst hebben ende bewisen alle jare intenemen ende tontfane ane onsen rentemeester van Zuuthollande die nu es of namaels wesen sal, tote elken Kersavondef, dair of dat die eerste termijn wesen sal te Kersavonde naeste comende; ende ombieden onsen rentemeester voirs. dat hi die tien pond Hollandsg Janne voirs. of sinen ghewairden boede, bringhere des briefs, alle jare uytreke ende betale op den termijne voirscreven also langhe als hi leven sal, sonder ghebot van ons te hebben, ende dat onse rentemeester voirs. alle jare van elken termijne Jans voirs. opene brief neme van quitantien, voir ons mede te rekenen.

In orconde etc. Ghegheven tot Sinteh Gheerden berghei V daghe in maerte int jair XLo.

a
Heynn. B.
b
hier ontbreekt wel een woord B.
c
Holl. B.
d
Holl. B.
e
Zuutholl. B.
f
24 december.
g
Holl. B.
h
S. B.
i
b'ghe B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan van der Wateringe