Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X050r_327_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 50r, nr. 313 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Heere Jan die Moelnair, leen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 697.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi verliet hebben ende verlien voir ons ende voir onse nacomelinghe heren Jan den Moelnairb, onsen trouwen ridder, ende sinen nacomelinghen tambocht van Graeflantc mit sinen toe behoeren, datmen heet Muelnairsd grave, metten coern tiende ende smael tiende, also grote ende also cleyne alsen her Jan die Moelnair van Graefland van ons te houden plach, mitter ghifte van der kerken van Graeflant, mit ere hoeve lants ende allen anderen ghoede dat her Jan van Graeflant voirs. van ons te houden plach ende ons van sire doet ane comen es, van ons ende van onsen nacomelinghen te houden ten rechten lene, in zulker manieren als hier na bescreven staet. Dat is te weten: waert dat heren Jans Moelnairs voirs. ghebrake sonder wittachtighen zone na hem te latene, soe zoude dit voirscreven ghoet comen up heren Tielman den Moelnair, sinen broeder, waerd dat hi langher levede dan her Jan voirs., ende na heren Tielmans doet te comen up heren Jans voirs. outste dochter van wittachtigher boerte; ende waerd dat her Jan voirs. langher levede dan her Tielman zijn broeder, soe soude dit voirscreven ghoet na heren Jans doet comen up heren Jans outste dochter als voirscreven es, ende liete hi na hem ghenen wittachtighen sone, ende dair na ten rechten lene.

Ende omme dat wi willen dat her Jan den Moelnair voirs. ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen in desen voirs. ghoede wel ende trouweliken ghehouden worde in allen manieren als voirscreven es, soe hebben wi desen beseghelt mit onsen zeghel. In orconde etc. Ghegheven in den Haghe des dinxendaghes na sinte Bartelmeus dach anno XLVo.

a
Heynn. B.
b
Moelnar B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
c
Gaflant B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
d
Muelnars B.
e
t bovengeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Jan de Molenaar, ridder