Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X052r_333_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 52r, nr. 318 (1339 mrt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Willem die Lacher.

Een streep door het begin van de tekst.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Willem den Lacher Aliden soen, die sgraven Florijsb dochter was, ons lieves neven, dair God die ziele of hebben moet, toit sinen live twintich pond Hollandsc tsyaers, die wi hem bewisen jairlixe intenemen te twien terminen an onsen rentemeyster van Kenemerlandd ende van Vriesland, dair die eerste termijn of wesen sal te sente Jehans misse middesomere ende die ander termijn te Kersavondef dair naest comende, ende also voert van jare te jare also langhe als hi levet. Ende ombieden onsen rentemeyster van Kenemerlandg ende van Vriesland voirs. die nu es of namaels wesen sal dat hi Willemh voirnoemd jairlix uytreke ende betale dese twintich pond Hollandsi voirscreven ten terminen voirnoemd also langhe als hi levet, sonder enich meer ghebot van ons dair of te hebben; ende dair of neme van elken termine sinen opene brief van quitancien voir ons mede te rekenen, ende met dien brieve soe sullen wi onsen rentemeyster voirs. van also vele jairlixe quiten in siere rekeninghe die hi ons doen sal.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe tsonnendaghes na Grote vastelavonde int jair XXXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum de Lecka et dominum Iohannemj de Polanen.

a
Heynn. B.
b
Flor. B.
c
Holl. B.
d
Kenem'land B.
e
24 juni.
f
24 december.
g
Kenem'land B.
h
Will. B.
i
Holl. B.
j
Io. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Willem de Lacher, zoon van Aleid, dochter van wijlen graaf Floris V