Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X055r_352_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 55r, nr. 336 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Willem die Cuser.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 624.

Vgl. nr. WI 355.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat Willem die Cuser, onse neve, ons op ghedraghen hevet van sinen eygheliken goede sijn huis te Scoeten, dat Aernouds des Wilden was, met allen erve datter toe behoert, legghende te Scoeten ende beleghen hevet op die suit zide Jacob van Bakenisse ende op die noirt side Clays moeder van Bakenisse, ende dat oestende die Brede wech ende dat westende die Veen wateringhe, toit enen vryen eyghen; wilc huis ende land voirscreven b verlien ende verlient hebben Willaem voirs. ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghenc te houden ten rechten erfliene, in manieren dattetd na siere doit comen sal op sien outste zoen die hi hebben sal bi joncvrou Machtilden, Reiniers dochter van Heemstedee, sinen wive, jof op siere outster dochter die hi bi hoir hebben sal. Ende hadde hi bi hoir ghenen zoen noch dochter, soe soude dat goed comen op Coenen sinen soen of op Coenen kinder; ende ghebrake Coenen sonder wittachtighe boerte, soe sout comen up Willaemsf voirs. jongheste dochter die wairlic waere ende die hi hadde bi joncvrou Yden, heren Coenen dochter van Oester wijc.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des vridaghes voir sinte Katerindachg int jaer XXXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, presentibus dominis Iohannih de Polanen et Arnoldoi de Haemstedej.

S(ignavit) R. Vlec.

S(igillavit) F.k de Haemstedel.

a
Heynn. B.
b
hier ontbreekt wel het woord wi B.
c
na comelinghen B.
d
datter B.
e
Heemst. B.
f
Willā B.
g
Kat'indach B.
h
Io B.
i
Ar B.
j
Haemst. B.
k
gecorrigeerd B.
l
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Willem de Cuser