Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X056v_370_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 56v, nr. 354 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Heinric Cysarijs z. van Herlem.

De tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 276.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding. – Gezien de plaats in het register (de tekst is door hand 4D ingeschreven samen met oorkonden uit december 1339-april 1340, waarna hand 4A volgt met een oorkonde uit januari 1341) is het mogelijk dat in onderstaande datering per vergissing 1340 is geschreven waar 1339 is bedoeld, hetgeen in de paasstijl zou leiden tot 20 maart 1340 als datum van uitvaardiging. Het itinerarium van graaf Willem IV geeft in dit geval geen uitsluitsel: zowel in 1340 als in 1341 verbleef hij half maart buiten Holland (hoewel hij in 1341 eind maart wel in Den Haag arriveerde).

Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi Heynricb Cysarijs zone van Haerlem ghegheven hebben ende gheven met desen brieve, omme menighen dienst die ons Cysarijs, sien vader, dicke ghedaen hevet ende hi ons noch doen mach, een voeder Hamburgher c jaerlix, dat wi hem bewijst hebben ende bewisen alle jare tote elken Paesken in te nemen ende te ontfanen ane onsen rentemeester van Aemstelrelandd die nu es of namaels wesen sal; ende onbieden onsen rentemeester voirs. dat hi Heynrice voirnoemt dat voirs. voeder biers alle jare uytreke ende betale dienf termijn voirs., sonder ander ghebot van ons dair of te hebben, ende dair of neme van also vele alst waerdich es van elken termine enen brief van Heynricg voirs., voir ons mede te rekenen. Ende dit sal ghedueren toit onsen weder segghen.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes voir sinte Benedictush dach int jaer XLo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, ad relationem dominum G. de Eemskerci et Willemj Cuser; s(ignavit) R. Vleck.

l S(igillavit) F. de Haemstedem.

a
Heynn. B.
b
Heynr. B.
c
hier ontbreekt wel het woord biers B.
d
land op rasuur B.
e
Heynr. B.
f
op rasuur B.
g
Heynr. B.
h
Benedcs. B.
i
Eemsk'c B.
j
Will. B.
k
V onduidelijk gecorrigeerd B.
l
het volgende in de rechtermarge B.
m
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Hendrik Cysarisz. van Haarlem