Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X071r_464_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 71r, nr. 445 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Cormede.

Wi Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi bi heren Willem van Outshoirne, heren Symon van Teylinghec, heren Florens van der Boechorstd, ridderen, ende bi Gherarde Alewijnsf soneg hebben laten verdinghen Egghebrechth Wouters sone van sulker coermiede als hi ons sculdich es, omme XVI lb. Hollansche, dair hi heren Florens van der Boechorst voirs., onsen rentemeester van Aemsterlanti, ghenoech of ghedaen heeft tot onser behoef; ende scelden van dier coermede vry ende quite, ten ware dat hi him hier namaels verdiede.

In orconde etc. Ghegheven des vrydaghes na sinte Martijns daghe in den zoemer anno XLIo.

a
nl. Verdinge, als het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 462 B.
b
Heynn. B.
c
Teyling. B.
d
Boechst B.
e
Gher. B.
f
Alew' B.
g
gecorrigeerd B.
h
Egghebr. B.
i
Aemst'lant B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Egbert Woutersz.