Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X071r_466_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 71r, nr. 447 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Coermede.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi heren Janne van Pollanen, heren Willem van Outshoirne, heren Florensc van der Boechorst, ridderen, ende Gherardd Alewijnse sone hebben laten verdinghen Hannen Voghetf, Ghermoed zijn wijf, Claisg, Wivekijnh, Alewaren, Hannen, Herburch ende Claisekijni hoir kinder, ende Willem den Man, Alewaren man voirscreven, ende Willemj hoir kind, item Aelbrechtk Hannen soen, Celie sijn wijf, Pieter, Alewair, Ziburch hoir kindere, Dirc Grote Pieters soen, Alvaren man voirs., item Hildegont, Wigger Wijvekijnsl soens dochter, ende Gerburch hoir kind, van zulker coermieden als si ons sculdich zijn, omme XXVIII lb. Hollantsm, dair si heren Florensn van der Boechorst voirs. ghenoech of ghedaen hebben tot onser behoef; ende sceldense van dier coermiede vry ende quite, ten ware dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven tsaterdaghes na onser Vrouweno dach assumptio anno XLIo.

a
nl. Verdinge, als het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 462 B.
b
Heynn. B.
c
Flor. B.
d
Gher. B.
e
Alew' B.
f
t onzeker B.
g
Claif B.
h
Wivek. B.
i
Claisek. B.
j
Will. B.
k
Aelbr. B.
l
Wijvek. B.
m
Hol. B.
n
Flor. B.
o
Wrouwen B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Hanne Voghet, Albrecht Hannenz. en Hildegonde, dochter van Wigger Wivekijnsz., en hun familieleden