Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X078r_507_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 78r, nr. 488 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Vryhede van Staverena.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 606, ad 1338 maart 16, met eronder de vermelding van nr. WI 500.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. WI 505, 506 en 508. – Vgl. voorts nr. WI 500, een vergelijkbare oorkonde d.d. 1337 oktober 16.

Wi Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond ende kenlic allen den ghenen die dese letteren sullen sien jof horen lezen dat wi alsulke vrihede ende recht alse onse porte van Staverenc hevet van onsen here onsen vader, bescreven ende bezeghelt med sinen zeghele, vaste houden ende ghestade, ende hem die vryhede ende dat recht verniewen van onsen weghen in alre manieren alse die hantveste houd die si darof hebben van onsen here onsen vader; ende hier bi zo hebben si ons hulde ghezworen ende ontfaen in horen rechten here vor hem ende vor hor nacomelinghe eewelike die wonachtich sien of zullen wesen binnen Staverend.

In orkonde desen dinghen zo hebben wi desen brief bezeghelt med onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sinte Gregorijs dach int jaer ons Heren Mo CCCo acht ende dortich.

 

a
Stav'en B.
b
Heynn. B.
c
Stav'en B.
d
Stav'en B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: poort en inwoners van Staveren