Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X084v_544_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 84v, nr. 528 (na 1345 juli 26), naar A.
Opschrift:

Lijftocht vrouwe Airlent, her Otten van Wijngaerdena sinen wijve.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 276.

 De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat hair Otte van Wijnghaerden, ridder, onsen trouwen man, bi onser hand ghemaect hevet vruwe Airlent, zijnen wive, toet hoerer lijftochte XXX cleyne ghuldine tsyaers, die hi van ons te liene hout ende die hi ons bi sijnen brieve bewijst hevet tote Vrymerschem ane wisen ende ane ackerenc, also als hijt van ons houd; in wilker lijftochte voirs. wi gheloven veren Airlendend te houden als wi sculdich siene te doene.

In orconde f. Ghegheven tot Sinteg Gheertruden bergheh op den sevenden dach van maerte int jair viertich.

a
Wijng'den B.
b
Heynn. B.
c
c verbeterd uit een bovenschacht B.
d
de eerste n onduidelijk B.
e
gecorrigeerd B.
f
hier ontbr. wel etc. B.
g
S' B.
h
bergh. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Otto van Wijngaarden, ridder, en zijn echtgenote vrouw Arlende